Over ons

Ons bedrijf. Onze kernwaarden. Ons geloof.

We hebben het gereedschap

Wij werken met geschikt materieel zoals shovels , bestratingsmachines, mobiele -en minikranen, kraanauto’s, containerauto’s en brickclean pakketeerrobots.

Gecertificeerde ervaring

Wij zijn gecertificeerd op de volgende onderdelen:
CO2 prestatieladder
VCA** gecertificeerd
ISO 9001 gecertificeerd
BRL 9334 gecertificeerd
SEB gecertificeerd
Erkend leerbedrijf voor vakmensen
Klik hier voor de beleidsverklaring

Een eerlijke prijs

Klant is koning bij ons en daarbij hoort een goede en eerlijke prijs. Dit overleggen wij vooraf met u. Wij gaan voor een duurzame relatie met onze klanten.

Klaar voor de toekomst

Als bedrijf spelen we continu in op de toekomstgerichte veranderingen. Ook denken we mee in verbeterprocessen om ons personeel fysiek te ontlasten. Innovaties spelen hierbij een grote rol, waarin we graag een voorloper willen zijn in de branche.

Vakkennis en ervaring

We hebben meer dan 20 jaar ervaring als bedrijf en zijn meer dan 40 jaar actief in de branche.
Ervaring is kennis en dit ziet u terug in de kwaliteit van het werk. Door de diversiteit van projecten die wij hebben uitgevoerd, hebben wij veel ervaring in ons vakgebied.

Geweldige service

De klant is koning en staat bij ons centraal. Een vast aanspreekpunt is bij ons een must, waardoor we snel kunnen schakelen en de klant kunnen ontzorgen. Advies en goede nazorg vinden wij heel belangrijk.

CO2
MVO

Meer informatie met betrekking tot de CO2-presentatieladder is te vinden op de website van het SKAO https://www.skao.nl/

De krom staat altijd voor u klaar

De Krom staat voor doelmatigheid, kwaliteit, flexibiliteit, samenwerken en ontzorgen. Onze professionele ondersteuning vindt plaats in de aanleg, beheer, onderhoud en dienstverlening van infrastructuur. Voor publieke (gemeenten, waterschappen en provincies) en private opdrachtgevers zijn wij een betrouwbare partner. Als partner denken wij mee en adviseren wij op een proactieve wijze . Daarnaast zijn we creatief, nuchter en oplossingsgericht: we durven buiten de gebaande paden te denken en maken projecten niet moeilijker dan nodig is. Korte lijnen en snel schakelen spelen hierbij een grote rol.

 

Onze kracht en het succes zit in vakmanschap, kwaliteit, innovatie en samenwerken. Integraal samenwerken doen wij in de gehele keten van ontwerp en aanleg tot beheer en onderhoud.
Onze vakmensen beschikken over een gedegen opleiding en ervaring binnen hun vakgebied om hoog kwalitatief werk af te leveren. Door continue aandacht te schenken aan ontwikkelingen binnen de sector, het bedrijf en de medewerkers geven wij invulling aan de lerende organisatie waarin scholing en bijscholing geborgd wordt.
Om succesvol invulling te kunnen geven aan onze projecten en onze opdrachtgevers goed van dienst te kunnen zijn beschikken onze vakmensen over een breed scala aan eigen modern materieel en gereedschap zoals; Shovels , Bestratingsmachines, Mobiele -en mini kranen, kraanauto’s, containerauto’s en brickclean pakketeerrobots.
De borging van kwaliteit vloeit voort uit onze overtuiging dat het resultaat van een project meer moet zijn dan de toevallige uitkomst maar een logisch gevolg van de beheersing van het proces. Met de groei en de ontwikkeling van ons bedrijf ontstond de behoefte ons voortdurend te verbeteren en ons kwaliteitsniveau te borgen door zelfevaluaties en certificeringen zoals;

CO2 footprint
VCA** gecertificeerd
ISO 9001 gecertificeerd
BRL 9334 gecertificeerd
SEB gecertificeerd
Erkend leerbedrijf voor vakmensen
Klik hier voor de beleidsverklaring

 

Innovatie staat bij ons hoog in het vaandel. Om efficiënter en maatschappelijk verantwoord te werken, hebben we diverse innovaties geïmplementeerd in ons arbeidsproces. We onderscheiden ons door vooruitstrevende technieken toe te passen. Hierbij spelen de gezondheid en het welzijn van onze vakmensen een grote rol.
Integraal samenwerken is een nieuwe manier van denken en werken binnen de bouw en infrasector welke door de Krom is omarmt om grote voordelen te bieden aan onze opdrachtgevers op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid en één aanspreekpunt op het werk. Integraal samenwerken biedt beheerders van de openbare ruimte grote voordelen op het gebied van kostenbeheersing en kwaliteit waarbij de levensduurkosten op korte, maar vooral op lángere termijn optimaal worden gewaarborgd.

Goede service en persoonlijk contact

Johan de Krom

Opgegroeid in de Grond-Weg en Waterbouw. Gestart als assistent uitvoerder en daarna verder gespecialiseerd in bestratingen, asfalt, riolering en grondverzet. Als directielid van de Krom, als voorzitter van de commissie Onderwijs van de Vereniging Modern Straatwerk (VMS) en als lid van de Stuurgroep Bestratingen van Fundeon actief met duurzame inzetbaarheid, vakmanschap, kwaliteit en verantwoordelijkheid binnen de sector.

Martijn de Krom

Opgegroeid in de Grond-Weg en Waterbouw. Gestart als shovelmachinist en daarna verder gespecialiseerd in materieel, inzetmogelijkheden en procesoptimalisatie. Met name het toepassen van nieuwe ontwikkelingen, technologieën en technieken vormen zijn mijn drijfveren. Als directielid van de Krom zet ik mij binnen de sector in voor Innovatie op het gebied van materieel, product en proces waarbij veiligheid en efficiëntie voorop staan. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de VBC-Clip www.bestratingsrubber.nl en TTM machinaal tegels wassen www.tegelsformatteren.nl

Bedrijf met een rijke geschiedenis tot wie we zijn

De Krom is opgericht door Leo de Krom en is gestart als een straatmakerproduktiebedrijf. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot een mooi en gezond bedrijf met verschillende bedrijfstakken. Ons bedrijf telt een gemiddelde personeelsbezetting van circa 100 medewerkers. Medio 2014 zijn de zonen Johan en Martijn de Krom eigenaar geworden van het familiebedrijf. Johan en Martijn de Krom zorgen nu voor een bredere aanpak in de markt en hebben bedrijf doorontwikkeld tot een totaalontzorger in de wegenbouw.

Keurmerken

Social media